Herning Venstre 2019

6. maj 2020

Formand:
Dorte Vibeke Larsen
Th. Nielsensgade 86
7400 Herning
2476 1670
dv-larsen@outlook.dk

Næstformand:
Thomas Frandsen
Nr. Lindvænget 11, Lind
7400 Herning
2835 2801 
thomas.frandsen@all-graphic.dk

Kasserer:
Ulrik Larsen
H.C. Ørsteds Vej 23
7400 Herning
2046 9541 
ula@ishockey.dk

Sekretær:
Stine Lykke
Korsørvej 58
7400 Herning
6124 6007 
sly@sosuherning.dk

Bestyrelsesmedlem:
Knud Boel Troelsen
Engholm Søpark 7
7400 Herning
2577 9970

knud@huskoncept.dk

Bestyrelsesmedlem:
Henrik Hvolgaard
Nørre Allé 13
7400 Herning
2272 6808 
henrik@h-hvolgaard.dk

Bestyrelsesmedlem:

Nicolaj Bender Østergaard
Tanderupkærvej 4, Studsgaard
7400 Herning

42 32 47 56