Kommuneforeningens bestyrelse

Formand:
Søren Meldgaard
Sønderager Engpark 60
7400  Herning
4222 1650
Meldgaard.pedersen@gmail.com

Næstformand:
Ole Suhnsen
Nr. Lindvænget 16, Lind
7400 Herning
6124 0724
suhnsen@live.dk

Kasserer:
Lars Gammelvind
Ørnhøjvej 12
7500 Holstebro
2215 8858 
lars@gammelvind.com

Sekretær:

Asger Brun
Røddingvej 6
7480 Vildbjerg
2167 9444
asgerbrun1970@gmail.com

Formand aktivitetsudvalg:

Allan Mikkelsen
412299 45 
mikkelsenisunds@youmail.dk 

 

Generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Lars Gammelvind
Ørnhøjvej 12
7500 Holstebro
lars@gammelvind.com

Asger Brun Jensen
Røddingvej  6   
7480 Vildbjerg
asgerbrun@energimail.dk

Allan B. Mikkelsen
Linåtoften 9
7451 Sunds
mikkelsenisunds@youmail.dk

Kristian Nytoft
Kragsnapvej 23, Sinding   
7400 Herning
kn@nytoft.dk

Marianne Sørensen
Strandkrogen 15
7451 Sunds
malas@outlook.dk

Allan Leth
Søtoften 2
7451 Sunds
allan.leth@amkas.dk

Derudover består bestyrelsen af formænd for Venstres vælgerforeninger i kommunen, gruppeformand i Venstres byrådsgruppe, det valgte medlem af Venstres regionsbestyrelse samt formænd for Venstres kredsbestyrelser i kommunen.