OPSTILLINGSMØDE TIL BORGMESTERKANDIDAT FOR VENSTRE I HERNING KOMMUNE 

Læs mere og tilmeld dig HER


Venstre inviterer til besøg på
B&B Gødstrup

Læs mere her

PRÆSENTATIONSMØDER DEN 17. OG 22. SEPTEMBER

Mød kandidaterne til Venstres borgmesterkandidat

I forbindelse med opstillingsmødet den 29. september, vil der blive afholdt 2 præsentationsmøder, hvor der vil være mulighed for at møde kandidaterne og stille dem spørgsmål.

Møderne vil være for alle Venstres medlemmer i Herning kommune.

Program på begge møder:

19:00 Velkomst
19:05 Kandidaterne får mulighed for at præsentere deres kandidatur
19:45 Kaffepause
20:00 Spørgsmål og debat
21:00 Tak for i aften

Betaling for kaffe og kage: 50 kr. 

OBS!!!!

COVID-19 OG TILMELDING

På grund af nuværende situation med Covid-19 vil der være begrænset antal pladser, og vi er nødt til at indføre tilmelding til præsentationsmøderne, så vi ved hvem der har deltaget. 

Ud over tilmelding, skal vi selvfølgelig bede dig om at overholde de normale retningslinier for Covid-19, Hold afstand og hvis hensyn, sørg for at bruge håndsprit og meld afbud hvis du har sygdoms symptomer.

17. september - Skarrild - Karstoft kulturcenter: Tilmeld dig her

22. september - Aulum fritidscenter: Tilmeld dig her

Melder du afbud på grund af sygdoms symptomer, refunderer vi selvfølgelig din betaling for kaffen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Venstres kommuneforening i Herning.VENSTRE TAKKER LARS KRARUP FOR EN LANG OG FLOT INDSATS FOR HERNING KOMMUNE


Det er med stor beklagelse, at Venstres bestyrelse i Herning i dag er blevet orienteret om, at Lars Krarup ikke ønsker at genopstille til kommunevalget i 2021.

Lars Krarup har været en enestående borgmester for Herning og repræsentant for Venstre. Hans resultater taler for sig selv. Under Lars’ ledelse er Herning forvandlet til en by med befolkningstilvækst, et rigt kultur-, idræts- og fritidsliv. Gælden er reduceret. Og trods det Venstre har haft absolut flertal, har det ikke afholdt Lars fra at indgå brede forlig i stort set alle kommunens beslutninger.

Samtidig har han formået at sætte sit præg på en lang række organisationer uden for Herning. Lars var i mange år en central figur i Kommunernes Landsorganisation (KL), han er formand for Team Danmark, sidder i Realdanias bestyrelse og en lang række andre poster.

I det hele taget har Lars været en borgmester, som ikke bare har fyldt i lokalområdet – han har været et stort og stærkt aktiv for Venstre på det nationale plan, hvor han ofte har været nævnt som en Venstre-mand med stærke bindinger til den til enhver tid siddende Venstre-ledelse, ligesom han ad flere omgange er rygtet som potentiel minister i skiftende Venstre-regeringer.

Det er derfor en stor personlighed, der nu har truffet beslutningen om ikke at genopstille. Efter næsten 20 år i spidsen for Herning skal der ske noget andet.

Det er en beslutning, vi begræder, men som vi samtidig har stor respekt for. Vi, der kender Lars ved, at han er han er familiefar med stort F, og at han gennem sin borgmestertid har gjort, hvad han kunne for at værne om sin privatliv og sin familie. 


Men politik er et 24 timers job, og derfor skal der her også lyde en tak til Lars’ familie for at spille med, når jobbet har trukket i ham på tidspunkter, hvor familien med rimelighed har ønsket sig hans nærvær. Forhåbentligt bliver der fremover mulighed for, at I nu kan se mere til ham.


Lars har også i dag orienteret byrådsgruppen, de beklager, ligesom resten af

organisationen, hans beslutning. Venstres byrådsgruppe har efterfølgende drøftet den

kommende tid og i den dialog har de besluttet, at de vil finde frem til én fælles kandidat, de vil støtte op om. Som formand er jeg glad for, at byrådsgruppen også i denne situation står som en sammentømret enhed. Venstres byrådsgruppe vil komme med en udmelding i den kommende uge.

 

Arbejdet med at finde en ny spidskandidat går nu i gang, så vi kan sikre, at Venstre fastholder sin position og dermed også borgmesterposten i Herning i forbindelse med kommunalvalget i 2021.


Med liberale hilsner


Søren Meldgaard

Formand