NYTÅRSHILSEN fra BORGMESTERKANDIDAT DORTE WEST

År 2020 går på hæld - heldigvis kan man fristes til at sige. Det blev et meget anderledes år for os alle. Mest af alt på grund af Corona, der også har ramt Danmark hårdt. Pandemien har haft både menneskelige og økonomiske konsekvenser. Den har forandret vores verden, vores hverdag og vores måde at være sammen på. Til gengæld er vi nok blevet mere bevidste om, hvad der virkelig betyder noget for os. Fællesskabet og den frihed, vi havde før Corona, kan ikke bare tages for givet.

Corona har ramt alle aldersgrupper hårdt, men nogle hårdere end andre. Her tænker jeg først og fremmest på de ældre på vores plejecentre, der har oplevet meget skrappe besøgsrestriktioner. Mange unge har også været hårdt ramt. De begrænses i deres muligheder for at være unge sammen med deres venner. De kan have en oplevelse af, at de ligefrem går glip af deres ungdom, og mange har følt sig ramt af ensomhed. Det er vigtigt, at vi hjælper både vores børn, unge og ældre ind i positive og inkluderende fællesskaber, når det igen bliver muligt. Det skal nok blive godt igen. Det skal vi hjælpe hinanden med.

Som byråds- og regionsrådsmedlem vil jeg gerne takke alle vores borgere for den indsats, de på forskellig vis har udvist under Corona-krisen. Der har været rigtig mange udfordringer, men samtidigt har der også været rigtig mange gode historier at fortælle. Vi har en evne til at stå sammen, og vi har modet til at gå nye veje for at få udviklingen til at ske i et stærkt samarbejde mellem vores borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune. Det er en særligt Herning-ånd, der er kendt og anerkendt langt ud over kommunens grænser.


Jeg vil gerne fortsætte og udvikle det brede samarbejde – både i byrådet, mellem kommunen og vores erhvervsliv og mellem kommunen og borgerne. Inddragelse, dialog og samarbejde er vigtig for vores udvikling.

2021 bliver et specielt år for mig. Jeg håber, at jeg kan få lov til at fortsætte Herning Kommunes fantastiske udvikling. Jeg håber, at du, der bor i kommunen, giver mig mulighed for og mandat til at stå i spidsen for dette arbejde, når Lars Krarup efter knap 20 år stopper som borgmester. Lars har været en meget dygtig og stærk borgmester, der har sat Herning Kommune på landkortet. Jeg har stor respekt for de mange flotte resultater, Lars Krarup har opnået.

Venstres byrådsgruppe og medlemmer har peget på mig som ny borgmesterkandidat. Det er jeg naturligvis utrolig glad og taknemmelig over. Jeg føler mig godt klædt på til at overtage stafetten efter Lars Krarup, og jeg glæder mig meget til mine nye arbejdsopgaver. Som jeg tidligere har udtalt, så skal jeg ikke forsøge at udfylde Lars’ store sko. Jeg skal koncentrere mig om at udfylde mine egne sko, for Lars er Lars, og Dorte er Dorte. Og selvom jeg gerne vil fortsætte ad mange af de velkendte stier, så vil jeg selvfølgelig også bruge muligheden til at tænke nyt.

Jeg vil her trække nogle udvalgte ønsker frem,
som jeg vil arbejde for at realisere:

  • Jeg ønsker at være borgmester for alle borgere uanset alder og bopæl. Det skal være godt at bo i Herning – hele livet. Derfor skal vi gøre os umage for at skabe gode rammer, så det er godt at vokse op, uddanne sig, arbejde, drive erhverv og tillige at blive gammel i Herning kommune. Her skal det være attraktivt at bosætte sig og stifte familie. Mennesker skal trives, og vi skal tage hånd om dem, der har særligt brug for det.
  • Vi skal udvikle Herning som studieby med en bred vifte af uddannelsesmuligheder og et godt studiemiljø. Vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune skal bidrage til at fastholde og tiltrække nye uddannelser og sikre, at området fortsat er kendt for dygtige medarbejdere.
  • Vi skal tage ansvar for fremtiden. Det handler om bæredygtighed, forebyggelse og nytænkning. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål skal vi tage ansvar for en bæredygtig udvikling, der skal forankres i et samarbejde mellem borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune. Det handler bl.a. om partnerskaber, om grøn vækst, stærke lokalsamfund, kvalitet i uddannelse, social ansvarlighed, ligestilling og meget mere. Vi er kommet godt i gang med etableringen af Bæredygtig Herning, men vi er kun lige begyndt. Ambitionsniveauet er højt, og mulighederne er mange.
  • Herning by er områdets naturlige centrum, og den skal fortsat være en levende, dynamisk og attraktiv by. På den gamle sygehusgrund opstår en helt ny bydel i hjertet af Herning. Og rundt om det grønne bælte, der omgiver Herning, er der nye muligheder for bosætning, erhvervsliv og fællesskaber. Vi skal sikre stærke centerbyer, forstæder og landsbyer i en sund balance mellem land og by, hvor ingen skal føle sig glemt.

Vi skal fortsat være gode til at invitere gæster til både små og store events, bl.a. i regi af MCH, som er blevet et helt særligt varemærke i Herning. Samtidig må vi ikke overse alle de muligheder, vi har for oplevelser i vores helt almindelige og stærke hverdag gennem foreninger, kulturinstitutioner, i naturen, ved frivilligt arbejde og meget mere. Tilbud vi skal understøtte og dyrke, da det giver indhold i vores hverdag. Det styrker vores sundhed og vores fællesskaber. For mig er også hverdagen stærk og vigtig.

Jeg vil gerne, at borgerne i Herning Kommune kommer til at lære mig bedre at kende – og at de vil kende mig for, at jeg insisterer på ordentlighed, for at lytte meget bredt også ud over politiske rammer, og for mine ambitioner for udviklingen af Herning Kommune både i det store og det små, i det centrale og i det lokale.

Afslutningsvis vil jeg gerne udtrykke et stort håb for et GODT NYTÅR til alle. Jeg har et stort ønske om og en tro på, at det bliver godt igen, når bare vi står sammen. Jeg vil benytte lejligheden til at sende en personlig nytårshilsen til alle i Herning Kommune, til vores nabokommuner og til alle jer, der gæster Herning i forbindelse med arbejde, indkøb, sportsarrangementer, messer, koncerter, teaterbesøg og kulturelle oplevelser. Jeg glæder mig til at møde jer alle i det nye år.

Godt nytår! 

De bedste hilsner
Dorte West