Vi udvikler BEDST HERNING KOMMUNE SAMMEN!


Dorte West, borgmesterkandidat for Venstre, Herning Kommune

Da borgmester Lars Krarup i efteråret 2020 meddelte, at han ikke genopstiller i november, kom det nok bag på de fleste. Lars Krarup har ved de seneste mange kommunalvalg været en sikker mand i spidsen for vores kommune, og derfor bliver valget til november et anderledes valg end tidligere. Det er således med stor stolthed og ikke mindst med stor respekt for de resultater, som Lars Krarup har skabt, at jeg efter sommerferien overtager borgmesterhvervet efter Lars. Det sker også med et personligt ønske om, at jeg kan bidrage til samling af alle de gode kræfter, der vil medvirke til fortsat at udvikle kommunen. Jeg vil gerne skabe en fornyelse. Vi skal videre med Herning Kommune – fra et rigtig flot afsæt.


Herning Kommune er kendt for at være en dynamisk kommune. Her tør vi tænke nyt, stort og anderledes. Vi har vores særlige måde at gøre tingene på, hvor der ikke er langt fra tanke til handling. I gamle dage talte vi om, at det var her trådene knyttedes. I dag ved vi, at det er båndene mellem mennesker, der er vigtige. Mange gode ideer kommer fra kommunens mange fantastiske borgere, der ivrigt engagerer sig i områdets udvikling. Deres ideer og synspunkter når på forskellig vis frem til byrådets bord. Her er det så min og vores opgave som politikere at være opmærksomme og lydhøre overfor nye ønsker og ideer. Det vil jeg gerne tage vare om ved at lytte, inddrage og involvere borgere med forskellig indsigt, holdninger og erfaringer. Jeg tror på, at de store mål bedst indfries gennem fællesskab. Vi når simpelthen længst, når vi løfter i flok.

Herning skal fortsat være kendt for vores store mod og stærke handlekraft. Og når vi skal videre, håber jeg, at alle vil være med.Vi har tradition for at lave brede politiske aftaler på tværs af partierne i byrådet. Det gælder både, når vi udvikler på nye initiativer, er nødt til at skære ned eller har mulighed for at skrue op. Det har givet gode resultater. Herning Kommune klarer sig utroligt godt.

Det er mit indtryk, at borgerne grundlæggende set er tilfredse med udviklingen. De problemer, der naturligt vil opstå undervejs, bliver løst. Det kan vi også takke alle vores dygtige og engagerede ledere og medarbejdere i kommunen for. Efter en lang periode med nedlukninger og restriktioner har vi nu brug for at sætte fokus på en ny hverdag. Vi skal i gang igen. Vi skal længere og videre. I takt med at flere bliver vaccineret, får vi igen bedre muligheder for nært samvær. Lad os bare erkende det: Det har været en hård periode med store konsekvenser for rigtig mange. Ikke mindst har vores børn, unge og ældre lidt store afsavn. Flere af vores lokale virksomheder har tillige været meget hårdt ramt økonomisk, og mange foreninger har mistet medlemmer og frivillige. Jeg er sikker på, at vi alle har et stort ønske om, at vi kan vende tilbage til den hverdag, vi kendte før Corona-pandemien.

Vi længes tilbage til de muligheder og den frihed til at opdyrke fællesskaber og oplevelser, som vi sætter så stor pris på. Men vi må nok også erkende, at der er noget, der har forandret sig. Vi har lært meget under pandemien. Vi er blevet mere bevidste om nye måder at arbejde på, og mere bevidste om, hvad der er værdifuldt i livet. Vejen til en ny hverdag vil kræve handling og nytænkning fra alle sider. Det bidrager jeg gerne til.Jeg ønsker at fortsætte den dynamiske politik, som min dygtige forgænger Lars Krarup har skabt grundlaget for. Vi er afhængige af, at samspillet mellem erhvervsliv og kommune fungerer optimalt. Derfor skal vi styrke samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv.

De store resultater kommer gennem samarbejde. Vi skal i fællesskab bygge videre på den kommune, vi holder af og er stolte af. Herning skal også være en attraktiv studieby med gode uddannelsesmuligheder, studieboliger og et spændende studiemiljø. Det vil være godt for både de unge, for området og for erhvervslivet. Unge mennesker skaber dynamik og aktivitet i området, og vores erhvervsliv har behov for kvalificeret arbejdskraft på alle områder. Derfor skal vi have fokus på at udvikle og fastholde den brede vifte af lokale uddannelsesmuligheder. Herning skal fortsat kunne kendes på de alsidige kulturoplevelser, som vi gennem de sidste mange år har skabt et stærkt grundlag for. På alle niveauer er der store oplevelser i vente, lige fra hverdagens mange spændende arrangementer til de store events. Messecenter Herning er i den sammenhæng et lysende fyrtårn. Det skal vi sammen arbejde for, at det vil fortsætte. Det vil jeg sætte alle kræfter ind på.

Vi skal fremover have et endnu stærkere blik for den enkeltes hverdag og ”det gode liv”, som folk gerne vil leve. Det handler om, at det skal være godt og trygt at bo i Herning kommune uanset alder og bopæl. Det kræver, at vi investerer i og værner om alt det, der betyder noget for os. Vi skal naturligvis passe godt på vores ældre og udsatte borgere. Vi skal også mere end nogensinde være opmærksomme på, at vores børn og unge trives og har det godt.

Den 16. november er der kommunalvalg. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et stærkt hold af kompetente og engagerede venstrekandidater. Jeg vil personligt gøre mit bedste for at komme rundt i hele kommunen til forskellige arrangementer. Hvis Herning Kommunes borgere viser mig den tillid, at jeg kan forsætte som borgmester efter valget i november, så bliver det med en borgmester, der ikke alene vil sidde ansvarligt for bordenden og være med til at sætte retning, men også med et oprigtigt ønske om at samarbejde med hele byrådet. Det har vi god tradition for, og det vil jeg gerne fortsætte og udvikle yderligere.

Jeg vil gerne være den fornyelse, som nogen måtte ønske, men jeg vil bygge videre på den solide platform, som vi allerede står på.35 topmotiverede kandidater står klar i startboksen!


Traditionen tro stiller vi i Herning Venstre altid med fuldt hold, når vi opstiller byrådskandidater. I alt har 35 engagerede mennesker sagt ja til hver især at gøre deres til, at vi i Venstre igen står med et stærkt valgresultat efter den 16. november.

Vi har alle med på holdet!

Hele kommunen er repræsenteret; fra Haderup i nord til Sdr. Felding i syd. Vi har kandidater i alle aldre. Den yngste er 18 den ældste er 68. Der er 14 kvinder og 21 mænd. Der er studerende, lærlinge, timelønnede, funktionærer, selvstændige, konsulenter og pensionister. I alt 16 vælgerforeninger rundt i hele kommunen har valgt kandidater til listen, så geografisk er vi også dækket 100% ind med kandidater rundt fra hele kommunen.

Går vi i gang med valgkampen nu?

Med offentliggørelsen af vore kandidathold har vi taget det første vigtige skridt frem mod kommunalvalget. Valgkampen fløjtes dog ikke i gang endnu. Kandidaterne vil bruge forårsmånederne til internt at drøfte de kommende 4 års politik.

Vil du tage del i valgkampen?

Vi er i gang med at planlægge både arrangementer og events op til valget. Der skal deles valgmateriale ud og hænges valgplakater op, laves kaffe og give digital opbakning på Facebook. Alt sammen noget som bliver både sjovere og nemmere, hvis vi er mange sammen. Kunne du tænke dig at bidrage med et par timers frivilligt arbejde hører vi gerne fra dig. Vi har faktisk allerede lavet en liste som du kan krydse dig af på, hvis du vil hjælpe. Der er både stort og småt at vælge imellem. 

SE HVAD VI HAR BRUG FOR HJÆLP TIL HER

Hvornår kan vi mødes?

Ja, bare jeg kunne svare! COVID-19 situationen trækker ud, men jeg krydser fingre for at vi snart kan mødes fysisk. Jeg glæder mig så meget til at komme ud at møde dig og vores andre mange medlemmer og tale lokalpolitik. Indtil da må vi desværre nøjes med blot at mødes her, så du hører snart fra mig igen...

De bedste hilsner
Dorte West
Borgmesterkandidat for Venstre