Generalforsamling i
Sdr Felding-Stakroge venstre


Sdr Felding- Stakroge venstre holder generalforsamling for alle medlemmer på Klodshans 21/2-23 kl. 19.00

Vores lokale byrådsmedlem Claus Udbye vil fortælle om byrådsarbejdet.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Med venlig hilsen
Torben Lyngsø
formand Sdr. Felding-Stakroge Venstre