Folketingsvalgkredse

Herning Kommune er delt op i 2 folketingsvalgkredse, Herning nord og Herning syd. Du kan herunder læse nærmere om de 2 valgkredse, og deres folketingskandidater.

Folketingskandidatkredsen i Herning Nord

Aulum Venstrevælgerforening

Haderup - Feldborg og Grove Venstrevælgerforening
Hammerum - Gjellerup Venstrevælgerforening
Hodsager Venstrevælgerforening
Sinding - Ørre Venstrevælgerforening
Snejbjerg og omegns Venstrevælgerforening
Sunds og omegns Venstrevælgerforening
Tjørring/Gullestrup Venstrevælgerforening
Vildbjerg Venstrevælgerforening
Vind Vinding Ørnhøj Venstrevælgerforening

Folketingskandidatkredsen i Herning SYD

Arnborg Fasterholdt Kølkær Venstrevælgerforening
Assing Kibæk Venstrevælgerforening
Herning by Venstrevælgerforening
Lind og omegn Venstrevælgerforening
Sdr. Felding Stakroge Venstrevælgerforening
Skarrild Karstoft Venstrevælgerforening

Folketingskandidat- kredsen Herning Nord

3. maj 2020

Formand:

Kenneth Lodahl
Klokkebakken 20
7400 Herning
Mobil: 20 69 40 20
E-mail: kenneth@s-e.as

Kandidat:
Kristian Jensen
Museumsgade 55 C
7400 Herning
E-mail: vkrje@ft.dk

LÆS MERE

Folketingskandidat- kredsen Herning Syd

6. august 2019

bestyrelsen

Formand:

Leif Skibsted Jakobsen
Sjællandsgade 16
7400 Herning
52159068
leif.skibsted@gmail.com

Næstformand:
Helge…

LÆS MERE