Generalforsamling i Sinding-Ørre Venstre

Generalforsamling i Sinding-Ørre Venstre

26

feb.

Start: 26/02/2019 19:00 Slut: 26/02/2019 21:30

Sted: Hos Margit Vagner og Jørgen Møller jensen

Adresse: Sofiedalvej 7, Sinding, 7400 Herning

Program:

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetæller

3.    Formandens beretning

4.    Regnskab ved kasserer

5.    Indkomne forslag

6.    Fastsættelse af næste års kontingent

7.    Valg af formand, på valg Karl Aage Olesen

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er Else Marie Valbæk og Kristian Nytoft

9.    Valg af delegeret til landsmødet

10.   Valg af revisor og suppleanter, på valg er Elly Knudsen

11.      Eventuelt

Orientering v/ Anne Marie Søe Nørgaard om byrådsarbejdet i Herning kommune  

Medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Kaffe 50,- kr.

Alle er velkomne.