ONLINE GENERALFORSAMLING I VENSTRES KOMMUNEFORENING I HERNING

ONLINE GENERALFORSAMLING I VENSTRES KOMMUNEFORENING I HERNING

25

maj

Start: 25/05/2020 19:00 Slut: 25/05/2020 20:30

Sted: Online

Adresse:

Det er nu snart 2 måneder siden, vi måtte aflyse vores generalforsamling på grund af Covid-19. Der er ikke udsigt til, at vi i nærmeste fremtid vil kunne afholde generalforsamlingen, som vi kender den. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi afholder en kombination af fysisk og online generalforsamling. Det er ikke den mest optimale løsning, men det er den bedste løsning i nuværende situation.

 
 
 

ONLINE GENERALFORSAMLING MEDFØRER NOGLE  ÆNDRINGER

Bestyrelsen  indstiller flere ændringer til vores generalforsamling.

 

1. Generalforsamlingen vil kun bestå af de nødvendige punkter, det vil betyde, at den politiske drøftelse samt orientering fra VU og LOF udgår.

 

2. For at kunne sikre os, at alle har gyldig stemmeret, er vi nødsaget til at indføre tilmelding. Generalforsamlingen er som udgangspunkt online, der er dog nogle enkelte fysiske pladser i Sdr. Felding, Herning og Aulum, som du kan booke hvis du finder online mødet uoverskueligt. Når du er tilmeldt, vil du få tilsendt yderligere oplysninger om generalforsamlingen. Tilmeldingen skal ske senest torsdag d. 21. maj HER

 

3. For at undgå fejl i den elektroniske afstemning, vil vi gerne bede om, at mulige kandidater indstilles til foreningens revisor senest dagen før. Inden du indstiller en kandidat, må du gerne tilsikre at vedkommende er villig til valg, så revisorerne ikke bliver overbebyrdet med mails. Du kan i dagsordenen, se hvem der er på valg, og om personen er villig til genvalg. Øvrige kandidater skal indstilles til foreningens revisorer på  annalise@moeskjer.dk senest 24. maj.

 

4.  Vi afholder en "prøve generalforsamling" den 22. maj kl. 19:00, så der er mulighed for at gøre sig bekendt med den platform, der skal bruges til generalforsamlingen. Hvis du gerne vil afprøve platformen, så log på denne dag.

 

Vi håber på forståelse for disse ændringer i denne ekstraordinære situation. Har du kommentarer eller indsigelser mod ovenstående ændringer, kan du kontakte formand Søren Meldgaard på meldgaard.pedersen@gmail.com .

 

 

 
 
 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold 

4. Behandling af regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regions bestyrelsen, jf. stk. 5 og 6 

7. Valg af formand  

Søren Meldgaard, villig til genvalg

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 Asger Bruun, villig til genvalg - Karsten Mehlsen, villig til genvalg - Lars Gammelvind, villig til genvalg

9. Valg af to revisorer og suppleant(er) 

 Pauli Bach, villig til genvalg - Anna Lise Moeskjær, villig til genvalg

 Suppleanter: Birger Dahl, villig til genvalg - Mogens Øster Jørgensen, villig til genvalg

10. Valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen  

Christian Aagaard, villig til genvalg

11. Valg af 1 delegeret til landsmødet 

bestyrelsen indstiller næstformanden

12. Eventuelt 

 

Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent i en vælgerforening i kommunen senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

 

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes der generalforsamling i de 2 opstillingskredse.