Netværk Teknik og miljø

4. juni 2017

Netværksformand:
Henning Salling Poulsen
tlf.: 9716 1399
e-mail: henningspoulsen@mail.dk

Udvalgsnæstformand:
Kent Falkenvig
Tlf.: 40321123
Mail: byrkf@herning.dk

Udvalgsmedlemmer:
Jens-Bernhard Knudsen
Anne Marie Søe Nørgaard
Johannes Videbæk