Kommuneforeningens bestyrelse

20. februar 2018Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en generalforsamlings valgt formand, formænd for vælgerforeningerne, op til 6 generalforsamlingsvalgte, repræsentant fra Venstres byrådsgruppe, medlem af regionsbestyrelsen samt formænd for kredsbestyrelser.


bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand:
Martin Damholdt
Skivevej 41
7451 Sunds
30 35 14 33
damholdt@energimail.dk

Næstformand:
Hans Kjærsgaard
Vardevej 145
6933 Kibæk
40 59 42 74
hans@kjaersgaard.dk

Kasserer:
Lars Gammelvind
Ørnhøjvej 12
7500 Holstebro
22 15 88 58 
lars@gammelvind.com

Sekretær:
Bodil Larsen
Odinsgårdsvej 1
7270 Stakroge
40 76 85 40 
bodillarsen4@gmail.com

Tovholder for de politiske netværk:
Bente Kjærgaard
Trehøjevej 41
7480 Vildbjerg
61 66 67 64 
bp.kjaergaard@gmail.com

Generalforsamlingsvalgte medlemmer:

Asger Brun Jensen
Røddingvej  6  
7480 Vildbjerg
asgerbrun@energimail.dk

Christian Hæsum
Nørholmvej  37  
7400 Herning
ch@fibiger.com

Christian Aagaard
Klokkevænget  7  
Gjellerup
7400 Herning
christian@aagaard.biz

Derudover består bestyrelsen af formænd for Venstres vælgerforeninger i kommunen, gruppeformand i Venstres byrådsgruppe, det valgte medlem af Venstres regionsbestyrelse samt formænd for Venstres kredsbestyrelser i kommunen.

Vedtægter for Venstres Kommuneforening