Hammerum - Gjellerup Venstre 2016

31. august 2017

Formand:
Leif Bønding
Vestertorp 79
7400 Herning
Tlf.: 22 11 57 58
e-mail: leifbonding@gmail.com

Næstformand:
Ehlert Andersen
Fastrupvej 20
7400 Herning
Tlf.: 97 11 84 61 mobil: 22 16 84 61
e-mail: Hema@newmail.dk

Medlem:
Bjarke Buhl
Frølundvej 31, Hammerum
Tlf. 22 32 93 31
e-mail: bbuhl@grundfos.com

Medlem:
Rene Kjær
Frølundvej 17, Hammerum
7400 Herning
Tlf: 4062 8757
e-mail: rkrscn@hotmail.com

Medlem:
Peder Krøjgaard
Fastrupvej 16, Hammerum
7400 Herning
e-mail: karenogpeder@mail.tele.dk
tlf. 97 11 63 85

Medlem:
Bo Knudsen
Ravnsbjergvej 16, Gjellerup
7400 Herning
Tlf. 
e-mail: bk@kpc.dk

Suppleant:

Paul Nellemann
Vester Fastrupvej 15, Hammerum
7400 Herning
e-mail: bpnellemann@post.tele.dk
tlf. 97 11 69 54

Kasserer:

Eva Bønding
Vestertorp 79, Gjellerup
7400 Herning
Tlf: 24 47 47 59
e-mail: eva-bonding@live.dk